Dynamika

« Späť do zoznamu fotogalérie

Prešov

Východ Slovenska je križovatkou kultúr, vierovyznaní a zvykov východu a západu Európy. To všetko platí aj o jednom z jeho centier – stotisícovom, treťom najväčšom meste Slovenska – Prešove. Stretnete tu temperamentných Šarišanov, Rusínov, Spišiakov, Goralov či „Hornozemplínčanov“, rezervovaných Nemcov, Čechov, Maďarov, Rómov, Židov... Všetci tu žijeme v porozumení už stáročia - katolíci, evanjelici, pravoslávni, židia, cirkev bratská, jehovisti, ateisti, nihilisti, anarchisti, depešáci aj metalisti. Demokrati i boľševici-komunisti. Prešov je priateľský, snúbi sa tu pokoj vidieka s výhodami života vo veľkom meste... Národ je vzdelaný a pracovitý. A ženy sú tu také krásne až sa tají dych. Pár priložených fotografií vás snáď presvedčí o tom, že naša firma sídli v naozaj peknom a príťažlivom meste...

« Späť do zoznamu fotogalérie

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk