Dynamika

« Späť do zoznamu fotogalérie

Zvukové produkcie...

Už od počiatku existencie našej firmy v roku 1990 jednou z oblastí jej bytia bola aj účasť na zvukových produkciách rozmanitého charakteru... V rokoch 1993-94 po rozpade Československa, keď obchody veru nešli bohvieako, som si popri hobby zvanom podnikanie musel zadovážiť aj poctivé zamestnanie. Privyrábal som si ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase vo vtedajšej Hlavnej redakcii národnostne etnického vysielania v Prešove. Popri práci v štúdiu i v teréne do pracovných povinností spadali aj nahrávky liturgií rôznych cirkví či ich priame prenosy. Tu kdesi sa vybudovali aj vzťahy s pravoslávnou cirkvou. A tak do dnešného dňa nemôže chýbať naša firma aj so svojimi „fidlátkami“ na žiadnom význačnom podujatí tejto cirkvi... Priložené obrázky sú staršieho dáta, z roku 2002 (Ľutina, Údol) Vybral som ich preto, lebo sú na nich dvaja výrazní predstavitelia ortodoxných kresťanov na Slovensku – dnes už nebohý vladyka Nikolaj, bývalý metropolita Čiech a Slovenska a súčasný arcibiskup Ján, vrchný predstaviteľ pravoslávnych veriacich na Slovensku...Odpust v Ľutine, konaný na konci leta pri príležitosti nanebovstúpenia Panny Márie. Prví veriaci sa schádzajú už v sobotu popoludní...


Posvätenie vody v studni, ktorá má podľa tradície zázračnú uzdravujúcu moc


Privítanie biskupa Jána


Biskup Ján číta zo svätého písma


Pohľad na účastníkov slávnostnej archijerejskej liturgie v prírode


biskupi Ján a Nikolaj v rozhovore


Nový chrám v Údole pár hodín pred vysviackou


Kňazi musia v novom chráme v prvom rade postaviť a vysvätiť nový prestol (oltár). Celý postup má svoje prísne pravidlá...


Metropolita Nikolaj pomocou veľkého štetca svätenou vodou pokropil nový chrám i veriacich


Vladyka Nikolaj v doprovode mladých pomocníkov...


Zástup kňazov vstupuje do nového chrámu


Veriaci pred chrámom


Metropolita Nikolaj v slávnostnom rúchu uprostred chrámu


S kadidlom v pravej ruke... Dve prekrížené sviece v ľavej ruke symbolizujú jednotu ľudského, pozemského ale aj božského, nebeského pôvodu nášho spasiteľa

« Späť do zoznamu fotogalérie

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk