Dynamika

« Späť do zoznamu fotogalérie

Konferencie o ochrane ovzdušia na Štrbskom plese

Od roku 1997 sa naša firma sporadicky zúčastňuje na medzinárodnej konferencii o ochrane ovzdušia, ktorá sa pravidelne uskutočňuje koncom novembra na Štrbskom plese. Schádzajú sa tu odborníci zo Slovenska a Čiech (ale aj z iných štátov) aby si vymenili poznatky, skúsenosti, oboznámili sa s novinkami v legislatíve v oblasti ochrany ovzdušia... Na fotografiách je pohľad na účastníkov konferencie ale aj pohľad na samotné Štrbské pleso z okna hotela Panoráma. Keď to človek večer nepreženie so spoločenskými povinnosťami a podarí sa mu zobudiť ráno ešte za úsvitu, naskytne sa mu nesmierne sentimentálny, nostalgický a očarujúci pohľad... Pár krát som cvakol fotoaparátom, nech vidí viac ľudí, nielen tí čo sa „mocú“ po Panoráme...

« Späť do zoznamu fotogalérie

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk