Dynamika

Výkonové zdroje jednosmerného prúdu 12-500A

-boli vyvinuté predovšetkým pre napájanie magnetických separátov v banskom ťažobnom priemysle (úprava železnej rudy, úprava kaolínu,...) a v oceliarenskom priemysle (úprava rudy, separácia kusov železa z vysokopecnej trosky, elektromagnety...)

Na obrázku vľavo je záber z rozvodne v metalurgickom kombináte v Krivom Rogu. V roku 2000 tu boli inštalované tri zdroje radu AD3PN výkonu 200kVA, napájajú 500A cievky obrích separátorov v úpravni rudy.
Staršia verzia usmerňovačov je nainštalovaná aj v neďalekom Ordžonikidze (1997)...

Na dolnom obrázku je detailný pohľad do vnútra meniča typu AD3PN z produkcie firmy Dynamika...

Rad AD3PN

-výkonový obvod tvorí trojfázový tyristorový poloriadený mostík s nulovou diódou na výstupe, uspôsobený predovšetkým na napájanie záťaže s veľkou indukčnosťou
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájacie napätie: 3x400V/50Hz
Výstupné napätie: max 460V DC
Výstupné prúdy: 25A až 500A

Rad AD1PN

-výkonový obvod je tvorený jednofázovým poloriadeným tyristorovým mostíkom s nulovou diódou na výstupe...
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájacie napätie: 230V/50Hz
Výstupný prúd: 12A a 25A
Výstupné napätie: max 200V DC

VÝKONOVÉ ZDROJE TROJFÁZOVÉHO STRIEDAVÉHO NAPÄTIA A PRÚDU 3x10A až 3x500A – rad AA3

-boli vyvinuté pre riadenie výkonu vykurovacích telies, riadenie svetelného výkonu a za istých podmienok aj mäkké rozbehy trojfázových motorov veľkých výkonov (verzia AA3M)

Trojfázové striedavé meniče
- rad AA3


TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výkon: od 7kVA do 350kVA
Napájacie napätie: 3x400V/50Hz
Výstupné prúdy: od 3x10A do 3x500A
Záťaž: Y/D, odporová (u verzie meniča AA3M aj indukčná)
Na obrázku vľavo je menič AA3 400180.F určený na reguláciu tepelného výkonu trojfázového vykurovacieho telesa 12OkW. Je to jedna z verzií meniča ktoré sa použili pri pokusoch s novou technológiou ohrevu ropných vrtov vykonaných v r. 2005 – 2009 v spolupráci s českou firmou SFT Technologies...
KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk