Dynamika

PROSPEKTY:

AA3 - trojfázové striedavé meniče – prospekt (pdf)
AD1PN - zdroje jednosmerného prúdu s jednofázovým napájaním – prospekt (pdf)
AD3PN - zdroje jednosmerného prúdu s trojfázovým napájaním – prospekt (pdf)
AD3R-2G - regulátory otáčok a momentu jednosmerných motorov – prospekt (pdf)
ASM - analógovo riadené meniče k zdrojom pre elektrostatické odlučovače – prospekt (pdf)
DSM - digitálne riadené meniče k zdrojom pre elektrostatické odlučovače – prospekt (pdf)
DZVN - zdroje (BLUE HEAVEN) k priemyselným elektrostatickým odlučovačom – prospekt (pdf)
LDU - vysokonapäťové usmerňovače a deliče – prospekt (pdf)
SPS - syntetické stabilizované zdroje striedavého prúdu a napätia – prospekt (pdf)

ODBORNÉ PUBLIKÁCIE:

Základy informačných technológií - prevziať (pdf)
KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk