Dynamika

Práca s regulovanými elektrickými pohonmi je činnosťou, v ktorej firma Dynamika má najpočetnejšie referencie spomedzi všetkých oblastí v ktorých je aktívna. Pohony vretien a osí obrábacích strojov, rozmanitých priemyselných liniek, textilných strojov, lisov plastických hmôt, dopravníkov, ventilátorov, javiskovej divadelnej techniky,... Je u nás zhromaždená rozsiahla databáza poznatkov o konkrétnych technických riešeniach, o rýchlostných, momentových a polohových reguláciách na rozmanitý spôsob... Dokážeme bez problémov správnym spôsobom aplikovať, dodať, rekonštruovať či opraviť ľubovoľný typ pohonu...

Na obrázku vľavo je produkt vlastného vývoja, štvorkvadrantový AC/DC menič typu AD3R-2G pre reguláciu rýchlosti a momentu jednosmerného motora...

Jednosmerné pohony – analógovo riadené

Aj keď žijeme v epoche, ktorej vládnu jednoznačne striedavé pohony, v našom štáte pracujú ešte stále ako dedičstvo minulosti tisíce jednosmerných pohonov. Poháňajú stále funkčné obrábacie stroje, linky, technické zariadenia vyrobené pred desiatkami rokov. Otáčky a moment jednosmerných motorov v nich riadia často staré, nespoľahlivé, za socializmu vyrobené riadené usmerňovače typu IRO, ITM či MTM z produkcie koncernového podniku ZPA. Mnoho veľkých svetových výrobcov zároveň prestalo venovať segmentu jednosmerných pohonov pozornosť, ceny riadených usmerňovačov preto stúpli a vo všeobecnosti sú často aj niekoľkonásobne vyššie ako ceny frekvenčných meničov porovnateľného výkonu... V tejto situácii sme sa rozhodli vyjsť v ústrety tej skupine zákazníkov, ktorá stále používa zariadenia s jednosmernými motormi, no potrebuje podstatným spôsobom zvýšiť spoľahlivosť pohonu tým, že na riadenie motora použije už súčasnú, spoľahlivú elektroniku za rozumnú cenu. Ponúkame v tejto oblasti ako produkt vlastného vývoja a výroby tri typové rady lacných, spoľahlivých, dlhodobou praxou overených riadených usmerňovačov s analógovým riadením:

Rad AD3R-2G - štvorkvadrantové regulátory otáčok a momentu jednosmerných motorov s brzdením do napájacej siete. Rozsah výkonov od 5kW do 160kW, napájanie zo siete 3x400V/50Hz

Rad AD3 - regulátory otáčok a momentu jednosmerných motorov pre prácu v jednom kvadrante momentovej charakteristiky, bez možnosti brzdenia. Rozsah výkonov od 5kW do 160kW, napájanie 3x400V/50Hz

Rad AD1R - štvorkvadrantové regulátory otáčok a momentu s brzdením do siete, pre motory s napätím kotvy 160VDC. Pre výkony motorov do 2kW a 4kW, napájanie zo siete 230V/50Hz

Striedavé pohony / jednosmerné pohony – s digitálnym riadením

Firma Dynamika v oblasti aplikácií striedavých pohonov už niekoľko rokov využíva technickú i obchodnú podporu firmy EMERSON a.s., divízia Control Technigues, so sídlom v Novom Meste nad Váhom, ktorá je centrálnym distribútorom frekvenčných meničov i riadených usmerňovačov tejto značky na Slovensku... U nás môžete preto bez problémov zakúpiť akýkoľvek produkt tejto značky za doporučenú predajnú cenu výrobcu. Zakúpené zariadenie vám kvalifikovaným spôsobom uvedieme do chodu a zabezpečíme záručný i pozáručný servis...

STRIEDAVÉ POHONY:
Firma Control Techniques ponúka široký sortiment frekvenčných meničov so skalárnyn, pseudovektorovým i vektorovým riadením s výkonmi od 250W až po takmer 2MW v štyroch typových radoch:

Commander Sk (0,25kW – 132kW; 100/200/400/500/690V)
Unidrive SP Panel Mount (0,37kW – 132kW; 200/400/500/690V)
Unidrive SP Free Standing (90kW – 675kW; 400V)
Unidrive SP Modular (45kW – 1,9MW; 200/400/500/690V)

JEDNOSMERNÉ POHONY:
V oblasti AC/DC meničov pre riadenie jednosmerných motorov je k dispozícii typový rad „MENTOR MP“...
-Mentor MP je inováciou meničov radu Mentor II. Ide o piatu generáciu drivera, ktorý si na svetových trhoch získava zákazníkov už 35 rokov. Je navrhnutý tak, aby súčasný zákazníci mohli ľahko prejsť na novú platformu. Vyrába sa v dvoj a štvorkvadrantovej verzii s napájaním 3x 400V / 575V / 690V a s výstupnými prúdmi od 25A do 1850A.

Podrobné technické informácie o produktoch Control Techniques a užívateľské príručky získate na stránke:
www.controltechniques.sk

Rekonštrukcie starých meničov pre jednosmerné pohony

Na výkonových elektronických konštrukciách ako prvé vždy doslúžia riadiace obvody. Vysušené elektrolytické kondenzátory, popraskané zvitkové kondenzátory, bežce trimrov a potenciometrov bez dokonalého kontaktu s vodivými dráhami, nožičky integrovaných obvodov a tranzistorov odhrdzavené v dôsledku nedostatočne odstránených zvyškov tavidiel a spájkovacích pást, zostarnuté optoelektronické prvky, skorodované kontakty... Toto sú všetko príčiny, ktoré po rokoch používania znefunkčnia akékoľvek elektronické zariadenie. Výkonové časti (výkonové polovodičové súčiastky, rýchle poistky, komutačné tlmivky, prúdové transformátory,...) ako aj drahé konštrukčné prvky (ako sú napríklad hliníkové chladiče) však zvyknú mať podstatne dlhšiu životnosť ako riadenie. Vychádzajúc z týchto poznatkov, firma Dynamika vykonáva rekonštrukcie starších typov meničov tým spôsobom, že z pôvodného výrobku sa odstránia kompletne staré riadiace obvody, konštrukcia a použiteľné výkonové prvky meniča sa vyčistia, preverí ich technický stav a pripoja sa k nim podľa typu meniča riadiace obvody z meničov radov AD3R-2G, AD3 alebo AD1R z produkcie našej firmy

Takýmto spôsobom sa podstatne zvýši spoľahlivosť a predĺži životnosť rekonštruovaného zariadenia o ďalších 15-20 rokov.

Na obrázku vľavo je rekonštruovaný menič typu MTM 3R 100 (10kW), v pohone javiskového ťahu v DAB Nitra. Rovnakým spôsobom bolo v lete roku 2004 rekonštruovaných všetkých 29 pohonov ťahov. Počas 6 rokov následnej prevádzky nebola zaznamenaná ani jedna porucha meniča pohonu ťahu. Nesmierne poruchové a nespoľahlivé zariadenie sa po finančne nenáročnej investícii podarilo prerobiť na spoľahlivé súčasti pohonov, na ktoré technický personál divadla nedá dopustiť...

Výroba náhrad starých meničov

Občas žiadajú naši zákazníci, predovšetkým tí, ktorí robia servis pre rôzne technológie v zahraničí, aby sme vyhotovili plnohodnotné náhrady rôznych starších meničov, s identickými rozmermi, identickým spôsobom upevnenia v rozvádzači, rovnakou výbavou vstupov, výstupov, rovnakým sledom svoriek i počtom a výbavou svorkovníc... Pokiaľ nám zákazník dodá aj technické parametre motora, nastavíme regulátory v riadení meniča presne na dotyčný motor... Takto vyhotovená náhrada za staršie zariadenie, ktoré sa už nedá nikde zohnať, umožňuje vykonať za pár desiatok minút bleskurýchly servisný zásah, spočívajúci vo výmene doslúženého zariadenia bez akýchkoľvek zásahov do vonkajšej kabeláže či konštrukčných úprav rozvádzača. Zároveň koncový zákazník získa celkom nové zariadenie, podstatne spoľahlivejšie ako bolo to pôvodné, postavené na báze súčasných elektronických súčiastok...

Na výrobu týchto náhrad sú používané diely z analógovo riadených meničov radov AD3R-2G, AD3 a AD1R z produkcie našej firmy

Na obrázku vľavo je náhrada za menič typu MTM 3P 200.1P (20kW) z produkcie ZPA Dukla Prešov, ktorého sériová výroba bola ukončená pred cca 20 rokmi... Menič na obrázku bol vyhotovený pre pohon textilného stroja zákazníka z Poľska...

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk