Dynamika

Vo firme Dynamika vzniklo za 20 rokov existencie niekoľko stoviek elektronických konštrukcií z rozmanitých oblastí elektroniky. Niekoľko desiatok zariadení bolo vyvinutých pre výrobu v iných firmách, ktoré nedisponujú vlastnými vývojovými kapacitami alebo tieto firmy len mali jednoducho záujem o spoluprácu s našou firmou z dôvodu získania aj iného technického pohľadu na nimi vyrábané produkty. V 90-tych rokoch bol výrobný program niekoľkých prešovských firiem vyrábajúcich elektroniku poznačený rukopisom našej firmy (SEAK – mixážne pulty na spracovanie zvuku, zosilňovače a iná zvuková technika; POWEL – elektronická úprava vody, zvuková technika; ZePA – rozhlasové ústredne,...). V súčasnosti napríklad, už niekoľko rokov po sebe je naša firma dodávateľom technických riešení z oblasti elektronickej výbavy zubárskych kresiel pre firmu CHIROS MEDICAL (Bratislava/Humenné). Nové technické riešenia, inovácie, vývoj a údržba softvéru, tvorba výrobnej technickej dokumentácie, asistencia pri schvaľovaní technickej spôsobilosti, to sú všetko služby ktoré roky poskytujeme mnohým našim obchodným partnerom...

Na obrázku vpravo je legendárna rozhlasová ústredňa UR 200-LS, ktorá sa v dvoch výkonových verziách 200W a 400W predávala na území Slovenska a Česka v druhej polovici 90. rokov minulého storočia. V dvoch štátoch sa predali stovky kusov a dodnes slúži na mnohých obecných úradoch či školách. Vyrábala a predávala ju firma ZePA pod obchodnou značkou ZPA KŘIŽÍK. Celá konštrukcia ústredne vznikla v r. 1996 vo firme Dynamika...

Iným príkladom využitia vývojových kapacít firmy je spolupráca v oblasti vývoja rozsiahlejších a komplikovanejších technológií, kde sa naša firma podieľa na vývoji technológie ako celku ale neskôr figuruje aj ako subdodávateľ niektorých komponentov pre zložitý celok. Príkladom takejto spolupráce bola mnohoročná spolupráca s firmou ZPA Kontech v oblasti vývoja a výroby predregulačných staníc pre ciachovanie elektromerov alebo aj dodnes trvajúca spolupráca s českou firmou Solution for Technologies, a.s., v oblasti vývoja nových technológií pri ťažbe ropy...

Na obrázkoch vľavo a dole je pohľad do útrob i čelný pohľad na presný, regulovateľný syntetický zdroj stabilizovaného striedavého napätia a prúdu s možnosťou nútenej regulácie fázového posunu medzi napätím a prúdom. Tieto presné zdroje radu SPS v jednofázovom i trojfázovom vyhotovení boli vyvinuté a vyrábané ako súčasť predregulačných staníc pre ciachovne elektromerov vo firme Dynamika. Ako súčasť technológií ZPA KŘIŽÍK ich možno dnes nájsť v ciachovniach nielen na Slovensku a v Českej republike ale aj v Sýrii, Egypte či Moldavsku...

KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk