Dynamika
KONTAKT: Ing. Vladislav Sivý - DYNAMIKA Sázavského 22, 080 01 PREŠOV, SR
Tel.: +421 905 247702, +421 51 7733194
E-mail: dynamika@sivy.sk, dynamika@nextra.sk

VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE...

Firma Ing. Vladislav Sivý – Dynamika poskytuje služby zákazníkom v oblasti vývoja, výroby a aplikácii elektroniky 20 rokov. V súčasnosti má klientov v 9 krajinách sveta (Slovensko, Česko, Ukrajina, Rusko, USA, Moldavsko, Sýria, Egypt, Poľsko). Nosnou činnosťou sú predovšetkým dodávky inteligentných výkonových elektronických systémov (regulované pohony, výkonové zdroje rôzneho charakteru, atypické výkonové elektronické konštrukcie, zvuková technika...) a vývoj elektroniky na objednávku pre firmy, ktoré nedisponujú vlastnými vývojovými kapacitami. Vo firme počas jej existencie vzniklo niekoľko stovák elektronických konštrukcií - od jednoduchých aplikácií z oblasti riadiacej elektroniky až po masívne výkonové konštrukcie s príkonom do 300kVA...

K najdôležitejším aktivitám patria dodávky inteligentných riadiacich systémov a regulovaných pohonov pre divadelnú javiskovú techniku a dodávky zdrojov vvn veľkých výkonov (do 140kVA) pre priemyselné elektrostatické odlučovače tuhých exhalátov. Ponúkame tu komplexné technické riešenia vrátane dodávky riadiaceho softvéru a vizualizácii pre prostredie operačných systémov riadiacich článkov dnešných IT.
V. Sivý